Beskæftigelse

Jeg har siden færdiggørelse af psykologistudium 1978 arbejdet som medarbejder og leder i
offentlige og selvejende organisationer og samtidig siden 1982 desuden i eget firma
”Psykolog Peter Koefoed”.

Siden 2015 primært i eget firma.

Beskæftigelse

2006 - 2015Udviklingschef og chefpsykolog, Psykoterapeutisk center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri. 2012-13 Tillige konstitueret centerchef
2001 - 2006Ekstern lektor, RUC, på masteruddannelse i organisationspsykologi, MPO
1993 - 2006 Klinisk psykolog på Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Københavns Amt
1991 – 1993Klinisk psykolog ved Hvidovre Hospitals psykiatriske afdeling
1987- Gruppeanalytisk ugentlig terapigruppe m lektor, psykolog Susanne Lunn, Vesterbrogade 56, Kbh V
1986-Tilknyttet Institut for Gruppeanalyse, København (IGA) siden 1986 https://iga-kbh.dk

- Fra 2019 bestyrelsesmedlem i IGA

- Fra 2019 konsulent på OPUF, IGAs forløb for fortsat supervision og uddannelse i organisationspsykologi https://iga-kbh.dk/organisationspsykologisk-uddannelse-fortsat-opu-fortsat/

- Initiativtager og lærer ved mentaliseringsbaseret lederuddannelse (MBL) 2019-22 https://iga-kbh.d/mentaliseringsbaseret-ledelse-mbl/

- Lærer på uddannelse i mentaliseringsbaseret gruppeterapi (MBT-G ) 2014-2018.

- Initiativtager til og lærer ved uddannelse i organisationspsykologi, OPU, 1994-2019.

- Lærer på Gruppeterapeutuddannelse (GAU) 1986-2006.
1986 - 1991Initiativtager til og medarbejder ved Psykologisk Center II (senere: UngdomsPsykologisk Center)
1985 - 1986Klinisk psykolog på Anstalten v/ Herstedvester under Kriminalforsorgen
1982 -Eget firma, Psykolog Peter Koefoed varetager opgaver inden for det psykoterapeutiske speciale (individuel, par, familie og gruppe) og supervision af psyko-og miljøterapi. Fra 1991 tillige inden for det organisationspsykologiske speciale (leder-& personaletræning, organisationsudvikling, konsultation, supervision, coaching, undervisning, mv).
1979 - 1985Klinisk psykolog på Ungdomskliniken, Københavns kommune
1978 - 1979Psykologkandidat på Socialpædiatrisk Ambulatorium, Rigshospitalet
1978 - 1979Undervisningsassistent, Psykologisk Laboratorium
1974 - 1978Forskningsmedarbejder i Danmarks Radio
1971 - 1972Miljøterapeut ved Børnepsykiatrien ved Glostrup Hospitalorganisationspsykologi, OPU.

Kompetenceprofil

Jeg har gennem mit hidtidige arbejde især udviklet:

 • Kliniske og psykoterapeutiske kompetencer overfor en bred vifte af målgrupper:
  børn, unge og voksne, med alle afskygninger af psykiske lidelser (psykotiske og ikke-psykotiske) i forskellige terapeutiske settings (individuel, par-, familie- gruppe- og miljøterapi) i et bredt felt af organisatoriske sammenhænge: offentlige (sygehusvæsen, socialforvaltning, kriminalforsorg), selvejende institutioner og privat praksis
 • Kompetencer som supervisor og coach i forhold til både psykoterapeutiske, organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger
 • Kompetencer som iværksætter, tilrettelægger og underviser ved uddannelser og kompetenceudvikling indenfor terapi og organisationspsykologi (Gruppeanalytisk og organisationspsykologisk og mentaliseringsuddannelse ved IGA, som ekstern lektor ved MPO, RUC, som udviklingschef på Stolpegård og i eget firma)
 • Ledelsesmæssige kompetencer primært som chefpsykolog, udviklingschef og
  centerchef
 • Projektudvikling og projektledelse i roller som udviklingschef og som selvstændig konsulent
 • Organisationspsykologiske kompetencer gennem ydelse af 28 års leder-og
  konsulentuddannelser, personaletræning, rolleanalyse, organisations-konsultation, coaching og supervision

I 2022 arbejder jeg bl.a. som.

 • Psykoterapeut (individuel terapi, par-, familie – og gruppeterapi (gruppe sammen med lektor, psykolog Susanne Lunn))
 • Supervisor for en gruppe almentpraktiserende læger
 • Supervisor for ledere og behandlere i behandlingspsykiatrien
 • Organisationskonsulent og personaletræner i institutioner og organisationer
 • Lærer ved organisationspsykologiske efteruddannelse (OPUF) ved Institut for Gruppeanalyse. https://iga-kbh.dk/organisationspsykologisk-uddannelse-fortsat-opu-fortsat/
 • Lærer ved mentaliseringsbaseret lederuddannelse (MBL) ved Institut for Gruppeanalyse. https://iga-kbh.dk/mentaliseringsbaseret-ledelse-mbl/