Om mig

Profil

Jeg er født i 1950 og blev cand. psych. i 1978 og har lige siden været ansat i forskellige organisatoriske sammenhænge som psykolog, indtil jeg i 2015 forlod en stilling som udviklingschef og chefpsykolog i behandlingspsykiatrien og har kunnet hellige mig min private praksis siden.
Jeg er gift, vi har to børn og syv børnebørn mellem 2 og 21 år.

I mit psykologarbejde og min egen videreuddannelse og træning har jeg fulgt to hovedspor som på mange måder har flettet sig ind i hinanden og befrugtet hinanden: Det terapeutiske og det organisationspsykologiske.

Og i min private praksis i dag udøver jeg både psykoterapi og organisationspsykologisk rådgivning undervisning, træning, coaching og supervision.

Jeg har solid ledererfaring primært ved fra 2007-2015 været en del af centerledelsen på et af Region Hovedstaden psykiatriske centre, nemlig Psykoterapeutisk Center Stolpegård i rollen som udviklingschef/chefpsykolog og i en periode konstitueret centerleder. Stolpegård (tidligere Montebello) har gennem en årrække været toneangivende i udviklingen af psykoterapeutisk behandling af en lang række betydningsfulde lidelser: angst, stress -og traumerelaterede lidelser, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Jeg har omfattende undervisningserfaring især ved fra 1986 og stadigvæk at være tilknyttet Institut for gruppeanalyse IGA som lærer på både de terapeutiske og de organisationspsykologiske uddannelser der og ved RUC på Masteruddannelsen i organisationspsykologi fra starten i 2001 indtil 2007.

Kombinationen af det psykoterapeutiske blik og det organisationspsykologiske blik
kan være en stor fordel for dig der har brug for psykoterapeutisk hjælp med psykiske og mellemmenneskelige problemer.

Dine personlige psykiske vanskeligheder har ofte sammenhæng med de roller og relationer du indgår i i de forskellige systemer, grupper og organisationer (familie, arbejdsplads, netværk, det offentlige) du færdes i. Og det er der du skal tilbage og fungere og måske forbinde dig på nye måder.

Når udgangspunktet er organisationens hovedopgave og funktion og/eller dine/jeres organisatoriske roller og besværlige og modsætningsfulde forhold i dem, er det en fordel at kunne inddrage mere dybtgående gruppedynamikker på arbejdspladsen samt personlige forhold, mønstre og livshistoriske temaer.

Mit organisationspsykologiske arbejde som underviser og konsulent nyder godt af, at jeg har også været leder (og medarbejder) i en vigtig samfundsmæssig institution, behandlingspsykiatrien med stor offentlig bevågenhed. Så jeg er trænet i at se organisatoriske problemstillinger fra mange positioner og perspektiver.

Fundamentet i min tilgang er primært psykoanalyse, gruppeanalyse og systemteori med fokus på bevidste og ubevidste aspekter af tilknytning, relationer, mentalisering, gruppedynamik, opgaver, grænser, roller, autoritet og magt.