Psykoterapi

Psykoterapi

Det kan være relevant for dig at opsøge en praktiserende psykolog i en situation
hvor det det hele føles uoverskueligt, måske som følge af en ulykke eller tab, pga
stress eller fastlåste lidelsesfulde problemer ift. andre mennesker.
Et terapiforløb hos en psykolog kan også være baseret på et mere generelt ønske
om personlig udvikling og ændring af personlige mønstre, eller et ønske om at
undersøge hvordan dine tidligere oplevelser spiller ind i din nutid.
Også hvis du personligt og professionelt ønsker at blive mere klar over dine blinde
pletter og blive bedre til at mentalisere (se dig selv i andres perspektiv og leve dig
ind i andres oplevelsesverden på realistisk vis) kan psykoterapi være hjælpsomt.

Et terapiforløb kan hjælpe ved for eksempel:

 • Angst eller uro
 • Depression eller tristhed
 • Stress
 • Sorg/tab
 • Kriser
 • Problemer med relationer
 • Vanskeligheder med at sætte grænser
 • Personlighedsforstyrrelser hos dig selv eller dine nærmeste
 • Problemer i arbejdslivet som eksempelvis vanskeligheder med kolleger, ledere, medarbejdere, mobning, chikane

Du er velkommen til at kontakte mig mhp råd og vejledning i hvilken form for
psykologsamtaler der kan være relevant for dig. Skal det være individuelt eller
gruppeterapi, par- eller familiesamtaler eller evt en kombination?

Jeg er uddannet både i individuel par-og famileterapi og gruppeterapi og har
lang erfaring med både unge og voksne og tilbyder:

 • Individuel terapi
 • Par- og familieterapi
 • Gruppeterapi

Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen.
Melemmer af sygeforsikringen DANMARK har mulighed for tilskud til såvel individuel som
par-, familie- og gruppeterapi https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp

Tryk her for at læs mere.

Sted: Psykologerne
Vesterbrogade 56,2
1620 København V

tlf. 33 21 16 34

Tid: Hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00.
Der er ikke gruppemøder i skoleferierne

Pris: 1300 kr. pr. måned i 11 måneder, således at juli er betalingsfri. Beløbet indbetales månedsvis forud på 1551 4020077131.
For forsamtale mhp afklaring af relevansen af deltagelse tages p.t. 1000 kr.

Afbud: Meddelelse om afbud gives så vidt muligt i gruppen. I ekstraordinære tilfælde kan afbud gives telefonisk til Peter 20 96 48 38 eller til Susanne 26 19 36 01 eller pr e-mail: peterkoefoed@mail.dk og Susanne.Lunn@psy.ku.dk.

Udtræden af gruppen aftales i gruppen mindst en måned før faktisk udtræden.

Susanne Lunn

Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i psykoterapi

Peter Koefoed

Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i psykoterapi

Uddrag fra pjece fra Gruppeanalytisk Praksis om gruppeanalytisk terapi:

Hvem henvender gruppeanalyse sig til?

Gruppeanalytisk psykoterapi henvender sig til personer, der er motiverede for at arbejde med sig selv og forholdet til andre i en gruppe over et længere tidsrum (minimum 1 år)

Gruppeanalytisk psykoterapi er en velegnet behandlingsform ved bl.a.

 • angst
 • lav selvvurdering
 • identitetsusikkerhed
 • tristhed og depression
 • kontaktvanskeligheder
 • problemer i samvær med andre
 • fysiske problemer med psykisk baggrund

Også ved mindre specifikke problemer og hvis man ønsker udvikling af større modenhed eller livskvalitet, kan deltagelse i en analytisk gruppe være nyttig og relevant.

Arbejdsform:

Terapien er psykoanalytisk orienteret og foregår gennem fri og åben samtale. Indholdet er ikke fastlagt på forhånd, men bestemmes af hvad de enkelte medlemmer bringer med sig og af samværet i gruppen

Mål:

Terapien sigter mod udvikling og varige ændringer. Målet er at den enkelte opnår øget selvindsigt og uddybet forståelse af sine relationer til andre.
Igennem terapien åbnes mulighed for at hver deltager kan udvikle afprøve og integrere nye måder at forholde sig til sig selv og andre på

Gruppens sammensætning:

Det tilstræbes at hver gruppe sammensættes varieret mht. alder, køn, beskæftigelse og personlighed.
Der er i reglen op til 9 medlemmer i en gruppe. Når et medlem forlader gruppen, vil et nyt medlem kunne optages.
Medlemmerne kender ikke hinanden på forhånd og opfordres til ikke at have indbyrdes kontakt uden for gruppesessionerne.

Tavshedspligt:

Alle der deltager i gruppen har tavshedspligt.

Terapiens varighed:

Gruppeanalytisk psykoterapi er en langvarig og dybtgående proces. Deltagelsen kan strække sig fra omkring 1 til 3-4 år

Tid:

En gruppesession varer 1½ time. Grupperne mødes én gang ugentlig – enten sent på eftermiddagen eller først på aftenen mandag/torsdag

Kontakt:

Peter:

20 96 48 38
peterkoefoed@mail.dk

Susanne:

26 19 36 01
Susanne.Lunn@psy.ku.dk

Mere information om gruppeanalytisk psykoterapi kan ses på Institut for Gruppeanalyses (IGA) hjemmeside: https://iga-kbh.dk/gruppeanalytisk-uddannelse-gau/

null

Ydelser og priser

Læs mere her