Publikationer

Min publikationer

 1. Med Lisbeth Thorsen: ”Mentalisering og rehabilitering – et udviklingsprojekt” in Engelbrecht Lau, M., Heinskou, T., Grønbæk Østergaard, L. (red.): Psykoterapeutisk Center Stolpegård 50 år, (2012)
 2. Med Steen Visholm: ”Følelser i organisationer – psykodynamiske perspektiver” in Heinskou, T. & Visholm, S. (Red.): Psykodynamisk Organisationspsykologi bind II : På mere arbejde under overfladerne (2011)
 3. Med Henriette Rønhof Sloth & Kirsten Trans: ”Samtalegrupper for afsluttede patienter fra Psykoterapeutisk Center Stolpegård med fokus på netværk, relationer og rehabilitering. Evalueringsrapport af projekt med tilskud fra socialministeriets pulje til sociale tilbud til mennesker med sindslidelser” (15M-puljen).sept 2008
 4. Med Steen Visholm ” Organisationsforandring og psykodynamisk forståelse 1: Businessdiskursen som social forsvarsmekanisme og vekselspillet mellem primitiv og sofistikeret forandringsledelse” s 50-57 in Erhvervspsykologi vol 2 nr 3, sept. 2004.
 5. Med Steen Visholm ”Organisationsforandring og psykodynamisk forståelse 2: Storgruppeprocesser, legende aggression og sørgearbejde” s 58- 67 in Erhvervspsykologi vol 2 nr 3, sept. 2004.
 6. “Destruktion og begær i en lærende organisation” Matrix 1996;2, s. 133-143.
 7. “Gruppeanalytisk perspektiv på organisationer – forståelse af organisationer, interventioner i organisationer” Matrix 1996;2, s. 85-108. Kan downloades fra www.iga-kbh.dk/opu/
 8. “Ungdomsårene”. 13 s i Lunn, S., Rosenberg, N., Thielst, P.(red.): Psykologi – en grundbog til et fag. Hans Reitzels forlag A/S 1990.
 9. Med Eva Andersen, Joav Merrick og Niels Michelsen: “Socialpædiatriens fremtid” Ugeskrift for læger p.2211-2216,nr.34 1980. (Også i Børn i tiden 5/81.)
 10. Med Olga Linné og Kalle Marosi: “Nogle danske børns forestillinger om udlændinge”. 40 s. Prix Jeunesse og DR 2B/1979.
 11. Med Hanne Nielsen: “Sundhedspædagogik – samfundsbevarelse gennem hjælp til selvhjælp.” 25s. i Pas dig selv – kritik af sundhedspædagogik Social-og Sundhedspolitisk gruppe, forlaget 1979.
 12. Med Hanne Nielsen: “Den sundhedspolitiske kamp i Danmark i den tidlige kapitalistiske periode.” 42 s. UDKAST nr 2/1979.
 13. “Legestueudsendelser i TV” 8 s. i “Film-uv 34” 2/1976.
 14. Med O. Linné:”4 ungdomsgrupper og P4. En undersøgelse af produceres og unge lytteres meninger om og oplevelse af 5 indslag fra radioprogrammet P4″68 s. DR 7B/1975.