Ydelser og priser

Få et overblik her

Individuel terapi

Pris: 1.000 kr for 60 minutter

Parterapi

Pris: 1.300 kr for 60 min og 1.800 kr for 90 minutter.

Gruppeterapi med psykolog Susanne Lunn, Vesterbrogade 56, Kbh V, hver tirsdag 16:30-18:00, 1300 kr. pr. måned

Tryk her for at læs mere.

Sted: Psykologerne
Vesterbrogade 56,2
1620 København V

tlf. 33 21 16 34

Tid: Hver tirsdag kl. 16.30 – 18.00.
Der er ikke gruppemøder i skoleferierne

Pris: 1300 kr. pr. måned i 11 måneder, således at juli er betalingsfri. Beløbet indbetales månedsvis forud på 1551 4020077131.
For forsamtale mhp afklaring af relevansen af deltagelse tages p.t. 1000 kr.

Afbud: Meddelelse om afbud gives så vidt muligt i gruppen. I ekstraordinære tilfælde kan afbud gives telefonisk til Peter 20 96 48 38 eller til Susanne 26 19 36 01 eller pr e-mail: peterkoefoed@mail.dk og Susanne.Lunn@psy.ku.dk.

Udtræden af gruppen aftales i gruppen mindst en måned før faktisk udtræden.

Susanne Lunn

Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i psykoterapi

Peter Koefoed

Autoriseret psykolog
Specialist og supervisor i psykoterapi

Uddrag fra pjece fra Gruppeanalytisk Praksis om gruppeanalytisk terapi:

Hvem henvender gruppeanalyse sig til?

Gruppeanalytisk psykoterapi henvender sig til personer, der er motiverede for at arbejde med sig selv og forholdet til andre i en gruppe over et længere tidsrum (minimum 1 år)

Gruppeanalytisk psykoterapi er en velegnet behandlingsform ved bl.a.

  • angst
  • lav selvvurdering
  • identitetsusikkerhed
  • tristhed og depression
  • kontaktvanskeligheder
  • problemer i samvær med andre
  • fysiske problemer med psykisk baggrund

Også ved mindre specifikke problemer og hvis man ønsker udvikling af større modenhed eller livskvalitet, kan deltagelse i en analytisk gruppe være nyttig og relevant.

Arbejdsform:

Terapien er psykoanalytisk orienteret og foregår gennem fri og åben samtale. Indholdet er ikke fastlagt på forhånd, men bestemmes af hvad de enkelte medlemmer bringer med sig og af samværet i gruppen

Mål:

Terapien sigter mod udvikling og varige ændringer. Målet er at den enkelte opnår øget selvindsigt og uddybet forståelse af sine relationer til andre.
Igennem terapien åbnes mulighed for at hver deltager kan udvikle afprøve og integrere nye måder at forholde sig til sig selv og andre på

Gruppens sammensætning:

Det tilstræbes at hver gruppe sammensættes varieret mht. alder, køn, beskæftigelse og personlighed.
Der er i reglen op til 9 medlemmer i en gruppe. Når et medlem forlader gruppen, vil et nyt medlem kunne optages.
Medlemmerne kender ikke hinanden på forhånd og opfordres til ikke at have indbyrdes kontakt uden for gruppesessionerne.

Tavshedspligt:

Alle der deltager i gruppen har tavshedspligt.

Terapiens varighed:

Gruppeanalytisk psykoterapi er en langvarig og dybtgående proces. Deltagelsen kan strække sig fra omkring 1 til 3-4 år

Tid:

En gruppesession varer 1½ time. Grupperne mødes én gang ugentlig – enten sent på eftermiddagen eller først på aftenen mandag/torsdag

Kontakt:

Peter:

20 96 48 38
peterkoefoed@mail.dk

Susanne:

26 19 36 01
Susanne.Lunn@psy.ku.dk

Mere information om gruppeanalytisk psykoterapi kan ses på Institut for Gruppeanalyses (IGA) hjemmeside: https://iga-kbh.dk/gruppeanalytisk-uddannelse-gau/

Supervision af psykoterapi, miljøterapi og andet behandlings- og rehabiliteringsarbejde

Supervision af psykoterapi, miljøterapi og andet behandlings- og rehabiliteringsarbejde og af supervision (læger, psykologer, psykoterapeuter, socialrådgivere, socialpædagoger, lærere mv.).

Pris for supervision i institutionelt er regi: individuelt normalt 1.600 kr + moms pr time, for grupper normalt 2.000 kr + moms pr time.

Pris for supervision med egenbetaling efter nærmere aftale. Supervisionen kan foregå hos mig eller på institutionen efter aftale.

Supervision, coaching og rolleanalyse af ledere individuelt eller i grupper eller teams

Pris for supervision i organisatorisk regi: individuelt 1.600 kr + moms pr time, for grupper normalt 2.000 kr + moms pr time

Supervisionen kan foregå hos mig eller på institutionen efter aftale. Konsultation til organisatoriske enheder (hele virksomheden, afdelinger, teams mv)

Vejledende pris for 1 dag: 15.000 kr + moms

Undervisning og kompetenceudvikling

F.eks. i mentaliseringsbaseret ledelse og mødekultur, mentaliseringsbaseret gruppeterapi, mentaliseringsbaseret miljøterapi.

Vejledende pris for 1 dag: 15.000 kr + moms

Afbud til samtaler eller aflysninger af møder skal ske senest 24 timer før det aftalte tidspunkt. Ved afbud eller aflysninger senere end 24 timer før det aftalte tidspunkt betales fuld pris.